AVA legenda

Įžanga

Susipažinkite su Alytaus Verslo Asociacija!

Tai – funkcionali, nepriklausoma verslo asociacija su stipria, į rezultatą orientuota valdymo struktūra, veikianti pagal populiariausią pasaulyje veiklos formą – laisvanorišką narių dalyvavimą ir laisvą savirealizaciją.

Išmaniai valdoma, patogi jos nariams ir suteikianti galingą bendrystės jėgą, asociacija užtikrina malonią ir saugią narystės patirtį. Tai – nepamainomas pagalbininkas Jūsų verslui.

Atsiradimas

AVA atsiradimą lėmė vieta ir mintis. Alytuje, Nemuno vingio ir pušų apsuptyje, miesto parko rožyno aromate, fontanų saulės zuikučiuose ir pėsčiųjų takų linijose susidarė palankios aplinkybės gimti naujoms idėjoms.

Kaip gimė AVA? Versliems žmonėms reikėjo naujos formos, kuri išpildytų jų troškimą tobulėti, norą dalintis žiniomis ir patirtimi, suteiktų galimybes tikslingai realizuoti ryžtą ir energiją šviesios ateities kūrybai bendrystės dėka. Taigi, galima sakyti, jog AVA gimė iš poreikio suburti bendraminčius, iš noro įžiebti Žvaigždes… Akivaizdu – jų mintys tapo kūnu.

2020 metų pavasarį įkurta AVA – Alytaus Verslo Asociacija.

Veikla

Nuo įkūrimo pradžios akimirkos asociacija tapo namais verslininkams: čia renkamės dalintis mintimis, patirtimi, įžvalgomis, čia kuriamos vertės, vedami mokymai.

Asociacijoje mus vienija bendrystės idėja – remiame vieni kitus, konsultuojame, džiaugiamės pasiekimais, vystome savo verslus ir, esant poreikiui, veikiame kartu.

Ar Tu norėtum augti kartu ir tobulėti? Ar Tu norėtum būti su mumis? Ar Tau smalsu? Jeigu taip, kviečiu Tave – prisijunk.

Ką veikiam?

Kas yra AVA?

Alytaus Verslo Asociacija (AVA) skatiną sąmoningą verslininkų grupių bendradarbiavimą. Tai yra vis svarbesnė sėkmės sąlyga konkurencingumui išlaikyti. Nariai vystydami verslus savaime vykdo įvairius tyrimus ir kuria naujus produktus, plėtoja rinkodarą ir pardavimus, o bendrystė leidžia iš esmės sumažinti išlaidas įgyjant žinias ir technologijas.

Kodėl verta prisijungti?

Nariai vystydami verslus savaime vykdo įvairius tyrimus ir kuria naujus produktus, plėtoja rinkodarą ir pardavimus, o bendrystė leidžia iš esmės sumažinti išlaidas įgyjant žinias ir technologijas. Asociacijoje atsiranda reikšmingas potencialas sukurti  inovatyvius produktus/paslaugas, nes čia sukuriama daugiau mokymosi galimybių. Skatinamas lankstumas, kuris sumažina naujų produktų / procesų įvedimo į rinką laiką / kainą. Mes stengiamės pritraukti turinį, kuris vadovus pakelia į aukštesnį lygmenį, o savo ruožtu sėkmingi vadovai – lyderiai padeda visai bendruomenei.

 

Narystės taisyklės ir nuostatos

 1. Asociacijos nariu gali tapti veiksnus 18 metų sulaukęs fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, pripažįstantis Asociacijos tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis Asociacijos įstatų.
 2. Asmuo, norėdamas tapti Asociacijos nariu pateikia prašymą, užpildydamas jį internete (anketa AVA puslapyje, paspaudus mygtuką NORIU TAPTI NARIU) arba užpildant prašymo formą susirinkimų metu;
 3. Asociacijos valdyba apsvarsto pateiktą prašymą. Sprendimą pateikia per tris darbo dienas nuo prašymo peržiūrėjimo dienos.
 4. Pranešimas apie Valdybos sprendimą (su apskaičiuota nario mokesčio suma) siunčiamas elektroninio pašto adresu, kurį asmuo nurodė savo anketoje.
 5. Mokesčio sumokėjimo data laikoma narystės asociacijoje pradžia.
 6. Naujam nariui artimiausio susirinkimo metu išduodama asociacijos nario atributika.
 7. Naujų kalendorinių metų pradžioje asociacijos administracija elektroniniu būdu siunčia siūlymą metams prasitęsti narystę (su apskaičiuota nario mokesčio suma einamiesiems metams). Nario mokesčio apmokėjimas laikomas narystės pratęsimu metams.
 8. Kandidatas į narius gali būti pakviestas dalyvauti ne daugiau nei dviejuose eiliniuose susirinkimuose.
 1. Narys gali išeiti iš asociacijos – elektroniniu paštu laisvos formos pareiškimu išreiškęs savo norą.
 2. Nario veikla gali būti suspenduota jam nesumokėjus metinio nario mokesčio arba nutraukiama valdybos sprendimu.
 3. Narys gali būti pašalintas iš asociacijos, grubiai pažeidęs įstatus arba asociacijos vertybes. Toks pašalinimas vykdomas svarstant ir atliekamas valdybos sprendimu.
 4. Nario išstojimo arba pašalinimo iš Asociacijos atveju sumokėtas stojamasis ir metinis nario mokesčiai negrąžinami.
 5. Bent 1 metus asociacijos veikloje dalyvavęs asmuo tampa Alumnu – jis gali būti kviečiamas į atskirus susirinkimus ir šventinius renginius.
 1. Narių registracija;
 2. Įžanga, pagrindinės temos pristatymas, narių prisistatymai;
 3. Pagrindinės temos aptarimas arba mokymai;
 4. Kiekvienas narys pasisako apie savo veiklos pergales arba į šūkius (gali prašyti patarimų);
 5. Vedantysis apibendrina susirinkimo temą, pagrindines mintis, nariai informuojami apie kitą susirinkimo datą;
 6. Paruošiamas įvykusio pasitarimo protokolas, išsiunčiamas nariams.

Norite tapti nariu? Užpildykite formą!

  KONTAKTAI
  +370 686 88921
  ADRESAS

  Alytus

  SUSISIEKITE

  Turite klausimų? Užpildykite formą ir mes su jumis susisieksime